Zimný kurz vlny

Galéria

Prihláste sa na kurz vlny a trávte zimné večery zmysluplne!

Stredisko cezhraničnej spolupráce a Informačná kancelária mesta Stará Turá organizuje Zimný kurz pradenia vlny, ktorý bude prebiehať v Dome kultúry Javorina Stará Turá.

Na kurze sa zoznámite s rôznymi priadnymi materiálmi, naučíte sa pripraviť vlnu na pradenie, priasť nite, vyskúšate si rôzne kvality priadze a odídete s vlastnoručne vyhotoveným produktom!

Kurz bude pozostávať zo štyroch samostatných lekcií.

Poplatok: 28,- €

Prihlásiť sa môžete na tel. čísle 032 776 3893, e-mailom na infoturst@gmail.com alebo osobne v Informačnej kancelárii.

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.