Vstupenky

Spôsob zakúpenia vstupenky

Vstupenky na predstavenia a podujatia v Dome kultúry Javorina si môžete zakúpiť:

1.) v kancelárií Domu kultúry Javorina vždy počas otváracích hodín, alebo pol hodinu pred predstavením (platba možná len v hotovosti);

2.) online na www.dkjavorina.sk

 

Rezervácia vstupenky

Vstupenky si možete rezervovať osobne, telefonicky alebo online. Rezervácia je platná 7 dní! Ak sa rezervácia nevyzdvihne/nezaplatí, automaticky sa po tomto termíne zruší.

Päť dní pred predstavením už nie je možné rezerváciu vytvoriť - vtedy je potrebné si vstupenku priamo zakúpiť. 

 

Formát online vstupenky

Vstupenky zakúpené online je potrebné buď vytlačiť, alebo ich stiahnuť do mobilu. Pri vstupe do sály budú vstupenky kontrolované čítačkou.

 

Zľava ZŤP

Pri zakúpení vstupeniek je možné uplatniť zľavu ZŤP (s príslušným preukazom). Pred vstupom na predstavenie je potrebné preukázať sa ZŤP preukazom spolu so vstupenkou. V prípade neodôvodneného uplatnenia zľavy bude návštevník vyzvaný, aby si doplatil plnú výšku vstupenky.

 

Vrátenie vstupenky

Vstupenky je možné vrátiť v prípade presunu alebo zrušenia predstavenia.
Vrátenie vstupenky zo strany návštevníka je možné len v opodstatnených prípadoch po dohode s kanceláriou DK Javorina, a to najneskôr 7 dní pred konaním predstavenia.