Výlep plagátov

Výlep plagátov zabezpečuje Dom kultúry Javorina Stará Turá

Objednávky na výlep plagátov sa prijímajú:

v kancelárii Domu kultúry Javorina,

tel. č.: 032/776 33 66, 

e-mail: dkjavorina@gmail.com 

Cenník výlepu plagátov:

Veľkosť plagátu Cena
A5 1,00 € / 1 ks
A4 1,50 € / 1 ks
A3 1,80 € / 1 ks

 

 

 

Plagáty charitatívne, osvetové, verejno - prospešné a zdravotné (nekomerčné) vylepujeme bez poplatku.

Plagáty politických subjektov - Dom kultúry Javorina Stará Turá si vyhradzuje právo takéto plagáty nezverejňovať, prípadne si určiť výšku poplatku podľa zváženia!

Dom kultúry Javorina Stará Turá si vyhradzuje právo o rozhodovaní zaradenia plagátov (komerčné, nekomerčné)!


Cenník poplatkov za výlep plagátov je stanovený v zmysle § 5 VZN č. 5/2015 - Nar. O zverejňovaní a vylepovaní plagátov s informatívnym, reklamným a komerčným obsahom na území mesta Stará Turá.

 

Výlep sa uskutočňuje vždy vo štvrtok.

Plagáty je potrebné dodať do kancelárie DK Javorina alebo zaslať poštou na adresu Dom kultúry Javorina, ul. Gen. M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá do stredy 15:00 hod. 

 

Zoznam výlepných plôch:

1. ulica Družstvená (oproti Mestskému úradu, vedľa budovy Domu štátnej správy) / GPS: 48°46'51.9"N 17°41'12.7"E

2. ulica SNP (pri Dome služieb) / GPS: 48°46'45.5"N 17°41'33.0"E

3. ulica Gen. M. R. Štefánika (pri pošte) / GPS: 48°46'48.9"N 17°41'37.4"E

4. ulica SNP (pri Bille) / GPS: 48°46'39.8"N 17°41'41.5"E

5. ulica Mýtna (vedľa budovy polikliniky) / GPS: 48°46'39.8"N 17°41'41.5"E

6. ulica Dibrovova (pri multifunkčnom ihrisku) GPS: 48°46'33.0"N 17°41'48.1"E - plocha je dočasne mimo prevádzky!

7. pri železničnej stanici / GPS: 48°46'24.0"N 17°41'59.1"E