Verejná obchodná súťaž

Dom kultúry Javorina Stará Turá vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na miestnosť č. 104