História

Dom kultúry Javorina - vtedajší Dom odborov, bol slávnostne otvorený 31. augusta 1962. Stará Turá tak získala nové, na svoj čas moderné kultúrne zariadenie, ktoré ponúkalo bohaté kultúrne vyžitie zamestnacom podniku Presná mechanika i ostatným Staroturiancom. Mali možnosť vzhliadnuť také osobnosti slovenskej a českej kultúry, ako boli Viliam Záborský, Mária Kráľovičová, František Dibarbora, Vladimír Menšík, Zuzka Zguriška, Eva Kristínová, Marika Gombitová, Marta Kubišová, Václav Neckář, Karol Duchoň, Eva Kostolányová, skupiny Olympic, Modus, Limit, Elán, Radošinské naivné divadlo, Divadlo A. Bagara Nitra, Lúčnica a mnohých dalších umelcov.

Tak ako väčšina vecí v Starej Turej bola nerozlučne spojená so životom fabriky, tak aj kultúrny stánok plnil funkciu spoločného zariadenia pre podnik a mesto. Dokladom toho bolo aj dovtedy nevídané spojenie mestského a podnikového knižného fondu, čím bol položený základ pre rozvoj profesionálne vedenej knižnice. Poriadali sa tu početné výstavy, besedy i podujatia pre deti. Do domu odborov sa sústredila i záujmová činnosť, najmä hudobných súborov ako Veľká dychovka, Malá dychovka, Sextet, fotoklub a tanečné krúžky.

V roku 1993 sa Dom odborov pretransformoval na záujmové združenie právnických osôb Dom kultúry Javorina, kde sa zakladateľmi stali Mesto Stará Turá, ZV OZ KOVO a Chirana Prema a.s. Časom toto združenie stratilo opodstatnenie a 1.10. 2002 na základe uznesenia mestského zastupiteľstva vznikla mestská príspevková organizácia Dom kultúry Javorina Stará Turá. Hlavným cieľom je zabezpečovať kultúrne a spoločenské vyžitie pre občanov Starej Turej i okolia, prevádzkovať Mestskú knižnicu Kristíny Royovej, Mestské múzeum v Starej Turej, Stredisko cezhraničnej spolupráce a informačnú kanceláriu mesta Stará Turá a Kultúrny dom v miestnej časti Papraď.