Činnosť múzea

Činnosť Mestského múzea za rok 2022

cinnost_mestskeho_muzea_v_r._2022.pdf

 

Činnosť Mestského múzea za rok 2020

cinnost_mestskeho_muzea_v_r._2020.pdf

 

Činnosť Mestského múzea za rok 2019

cinnost_mestskeho_muzea_v_r._2019.pdf

 

Činnosť Mestského múzea za rok 2018

Cinnost_mestskeho_muzea_v_r._2018.pdf

 

Činnosť Mestského múzea za rok 2017

cinnost_mestskeho_muzea_v_r._2017.pdf

 

Činnosť Mestského múzea za rok 2016

cinnost_mestskeho_muzea_v_r._2016.pdf


 

STARÁ TURÁ VO FILME


STARÁ TURÁ V PREMENÁCH ČASU

Mestské múzeum ponúka 2-DVD s jedinečnými zábermi Starej Turej z rokov 1943 - 1970

Cena: 20,- €

DVD v predaji v Mestskom múzeu a v Informačnej kancelárií mesta Stará Turá