Staroturiansky jarmok 2023

Dom kultúry Javorina Stará Turá organizuje 30. ročník Staroturianskeho jarmoku (9. a 10. 6. 2023)

 

 

Záujemcovia o predaj na 30. ročníku Staroturianskeho jarmoku sú povinní riadiť sa Pokynmi pre účastníkov jarmoku.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami je potrebné poslať do 31. 5. 2023, čo je zároveň posledný deň na úhradu poplatku za predajné miesto.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo stanoviť rozmiestnenie predajcov a usmerniť sortiment ponúkaného tovaru.

 

VZN č. 4/2020: vzn-c-4-2020-nar-o-podmienkach-predaja-a-poskytovania-sluzieb-na-trhovych-miestach-a-ktorym-sa-vydavaju-trhove-poriadky-pre-mestsku-trznicu-a-prilezitostne-trhy-na-uzemi-mesta-stara-tura.pdf

Pokyny pre účastníkov: Pokyny_pre_ucastnikov_jarmoku_2023.pdf

Prihláška - 30. ročník: Prihlaska_30.rocnik_2023.pdf

Požiadavka na pripojenie el. spotrebiča (iba predajcovia občerstvenia na tržnici!): Poziadavka_pripojenie_el.spotrebica_2023.pdf

Pripojovacie podmienky: Pripojovacie_podmienky_pre_elektricke_zariadenia_predajnch_pojazdnch_stankov_pripajanch_pri_jarmoku.pdf

CenníkCennik_2023.pdf

Orientačný plán: Orientacny_plan_jarmok.pdf

 

V prípade ďalších informácií nás prosím kontaktujte tel. č. 032 776 38 93, prípadne prostredníctvom e-mailu jarmok.staratura@gmail.com


Záujemcov o predaj na 30. ročníku Staroturianskeho jarmoku vybavujeme v Informačnej kancelárií mesta Stará Turá (tel. č. 032 776 3893, Gen. M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá), a to v nasledujúcich dňoch:

pondelok: 9:00 - 15:00 hod.
streda: 9:00 - 15:00 hod.
piatok: 9:00 - 15:00 hod.
(obedná prestávka 11:30 - 12:00 hod.)