Staroturiansky jarmok 2024

Dom kultúry Javorina Stará Turá organizuje 31. ročník Staroturianskeho jarmoku (14. a 15. 6. 2024)

 

 

Záujemcovia o predaj na 31. ročníku Staroturianskeho jarmoku sú povinní riadiť sa Pokynmi pre účastníkov jarmoku.

Vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami je potrebné poslať do 7. 6. 2024, čo je zároveň posledný deň na úhradu poplatku za predajné miesto. Organizátor si vyhradzuje právo záujemcom, ktorí riadne a včas nesplnili podmienky, neumožniť predaj na jarmoku.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo stanoviť rozmiestnenie predajcov a usmerniť sortiment ponúkaného tovaru.

 

VZN č. 4/2020: vzn-c-4-2020-nar-o-podmienkach-predaja-a-poskytovania-sluzieb-na-trhovych-miestach-a-ktorym-sa-vydavaju-trhove-poriadky-pre-mestsku-trznicu-a-prilezitostne-trhy-na-uzemi-mesta-stara-tura.pdf

Pokyny pre účastníkov: Pokyny_pre_uastnikov.pdf

Prihláška - 31. ročník: prihlaska_ucastnika_31.rocnika_staroturianskeho_jarmoku_2024.pdf

Požiadavka na pripojenie el. spotrebiča (iba predajcovia občerstvenia na tržnici!): poziadavka_na_pripojenie_el.spotrebica_2024.pdf

Pripojovacie podmienky: pripojovacie_podmienky_2024.pdf

Cenníkcennik_staroturiansky_jarmok_2024.pdf

Orientačný plán: Orientacny_plan_jarmok.pdf

 

V prípade ďalších informácií nás prosím kontaktujte tel. č. 032 776 38 93, prípadne prostredníctvom e-mailu jarmok.staratura@gmail.com


Záujemcov o predaj na 31. ročníku Staroturianskeho jarmoku budeme vybavovať v Informačnej kancelárií mesta Stará Turá (tel. č. 032 776 3893, Gen. M. R. Štefánika 378, 916 01 Stará Turá) od 4. 3. 2024.

 

Úradné hodiny:

Pondelok: 9:00 - 15:00 hod.
Streda: 9:00 - 16:00 hod.
Piatok: 9:00 - 15:00 hod.

Prestávka na obed: 12:00 - 12:30 hod.