Hudobno-literárny večer s Milanom Hurtíkom 16.10.2019