To najlepšie od... 15.5.2018

Hudobno-zábavný program troch populárnych skupín Veselá trojka, Progres a Kysucká vrchárska helighónka. Moderoval Štefan Hruštinec.